Mange medlemsfordeler

Grue Handels- og næringsforum jobber for at vi skal bli en synlig næringskommune.

Vi skal hjelpe til å styrke din virksomhet og nå målene dere har satt. Flere av fordelene med medlemskap i Grue Handels- og Næringsforum er:

 •Mulighet for nettverksbygging
 •Få tilgang på en arena hvor ideer kan realiseres
 •Gavekortløsning
 •Støtte ved nyetableringer
 •Kontaktskaping på tvers av virksomheter
 •Deltakelse på fagsamlinger
 •Kan være med å påvirke det som skjer
 •Få løpende informasjon om aktiviteter i Grue og muligheter rundt disse
 •Dra «lasset» sammen for å bli en livskraftig og levende kommune

Jo flere vi blir, jo større blir handlingsrommet til vårt handels- og næringsforum. Bli medlem i dag så vi sammen kan dra lasset mot å bli en synlig næringskommune.

 

Medlemskontigent pr.år:

Kr. 110,- per år for alle medlemmer (fritatt mva).

Aktivitetsgebyr per år, gjeldende for detaljhandelsbedrifter, senterforeninger, banker og mediebedrifter:

Omsetning 0-2,0 mill.    kr.  1 100,- eks.mva.

Omsetning 2,0-4,0 mill.  kr. 3 850,- eks.mva.

Omsetning 4,0-6,0 mill.  kr. 6 600,- eks.mva.

Omsetning over 6,0 mill.  kr. 8 250,- eks.mva.

Aktivitetsgebyr per år for annen næringsvirksomhet:
Kr. 3 300,- eks.mva.

Aktivitetsgebyr per år for lag/foreninger/organisasjoner:

Kr. 550,- eks.mva. Disse får gratis stand på våre fellesaktiviteter.